فتح باب الترشيح ل4 مناصب رئيس قسم و 15 منصب رئيس مصلحة أو ما يماثلها بإقليم سيدي بنور

فتح باب الترشيح ل4 مناصب رئيس قسم و 15 منصب رئيس مصلحة أو ما يماثلها بإقليم سيدي بنور
Pour voir les descriptions des postes =======>>>>>>> ICI

 

 

Fiche de candidature ==============>>>>>>>>>>> ICI