Recrutement (32) Professeurs Assistants Grade A dans plusieurs specialités

Recrutement (32) Professeurs Assistants Grade A dans plusieurs specialités

إعالن عه مبارياث توظيف أساتذة التعليم العالي مساعذيه

 ٚؼهٍ انسٛذ سئٛس جايؼـح اتـٍ صْـش تأكـادٚش ػـٍ ذُـظٛــى يثــاسٚاخ أساذزج انرؼهٛى انؼانٙ يساػذٍٚ )دورة 16/09/2016ٔ ،)رنك ٔفك

انجذٔل انرانٙ:

[table]

[tr][th]عذد المىاصب [/th] [th]التخصص [/th] [th]العىوان[/th] [th]المؤسست [/th][/tr]

[tr][td]01[/td] [td]Biochimie[/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]01[/td] [td]Géologie[/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]03[/td] [td]االلرظاد ٔانرذتٛش[/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]01[/td] [td]Mathématiques-Statistiques[/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]01[/td] [td]Mathématiques Appliqués[/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]01[/td] [td]Physique-Eléctronique[/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]01[/td] [td]Chimie Minérale[/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]01[/td] [td]Chimie Organique [/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]02[/td] [td]انمإٌَ انؼاو[/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]03[/td] [td]انمإٌَ انخاص [/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]01[/td] [td]Anglais-Linguistique Appliqué[/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]01[/td] [td]Anglais-Linguistique Théorique[/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]03[/td] [td]انهغح انفشَسٛح[/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]03[/td] [td]انجغشافٛا [/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]01[/td] [td]انجغشافٛا [/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]02[/td] [td]االلرظاد ٔانرذتٛش[/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انمطة انجايؼٙ تأٚد يهٕل[/td][/tr]

[tr][td]01[/td] [td]االلرظاد ٔانرذتٛش[/td] [td]سئاسح جايؼح اتٍ صْش B.P: 32/S C.P: 80000 AGADIR[/td] [td]انًشكض انجايؼٙ تكهًٛى [/td][/tr]

[tr][td]01[/td] [td]Génie des Procédés et contrôle de qualité[/td] [td]انذٙ انًذًذ٘ اسطاح دَدأذاس B.P: 271 C.P:83000[/td] [td]انكهٛح يرؼذدج انرخظظاخ تراسٔداَد[/td][/tr]

[tr][td]02[/td] [td]Mécanique et Energétique[/td] [td]شٚأكاد B.P: 1136 [/td] [td]انًذسسح انٕطُٛح نهؼهٕو انرطثٛمٛح شٚت[/td][/tr]

[tr][td]02[/td] [td]ػهى االجرًاع[/td] [td] 29/S: P.B دٙ انذاخهح أكادٚش C.P:80000[/td] [td]كهٛح اٜداب ٔانؼهٕو اإلَساَٛح تأكادٚش[/td][/tr]

[/table]

Tous les détails de l’annonce =========>>>>>>> ICI